SIZES
SMALL UK / US 38 / Length 48"/ Sleeve length 23 1/2"  
MEDIUM UK / US 40 / Length 50"/ Sleeve Length 24 1/2" 
LARGE UK / US 44 / Length 50" / Sleeve Length 25 1/2" 
EXTRA LARGE UK / US 46 / Length 50" / Sleeve Length 25 1/2"